Werkwijze en maatregelen ter voorkoming van Corona-verspreiding

Corona en re-integratie 2e spoor.

Deze pagina wordt regelmatig ge-update zodat je op de hoogte blijft van de Corona-ontwikkelingen binnen Traject Consult.

UPDATE Corona november 2021

Helaas is er sinds 2 november jl. weer sprake van een aanscherping van de coronamaatregelen vanuit de overheid. De maatregelen en onze zorgen over de nieuwe besmettingscijfers geven ons aanleiding om zeer zorgvuldige keuzes te maken met betrekking tot face to face afspraken. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om de coaches en deelnemers te beschermen tegen onnodige gezondheidsrisico’s. Vanaf deze maand werken we daarom volgens het principe ‘online, tenzij face to face noodzakelijk is’. Indien face to face echt noodzakelijk blijkt, controleren de coaches of het handhaven van de basismaatregelen op de spreeklocaties mogelijk is. Deelnemers en coaches worden verzocht bij corona gerelateerde klachten de face to face afspraak tijdig om te zetten in een online afspraak.

Wanneer spraken is van dalende besmettingscijfers en versoepeling van de maatregelen hier weer aanleiding toe geven, bekijken wij opnieuw of het principe ‘online waar het kan, face to face waar dit waarde toevoegt’ weer mogelijk is. We zullen u hier op dat moment opnieuw op deze site over informeren.

UPDATE Corona mei 2021
Wij hebben onze werkwijze aangepast waardoor alle trajecten normaal doorlopen.

Zoals we in december 2020 aangaven, zijn we erg gelukkig met de kwaliteit waarmee onze coaches invulling geven aan het online coachen van onze deelnemers.
Dit beeld van kwaliteit wordt nu ook bevestigd in de uitkomst van onze Blik op Werk audit van 12 april 2021, die TrajectConsult met betrekking tot het jaar 2020 met glans heeft doorstaan. We hebben ons keurmerk behouden, met dezelfde ranking en net als in 2019 een gemiddeld deelnemerstevredenheidscijfer van 7,7.
Dit neemt niet weg dat we graag overgaan tot het voeren van face to face gesprekken, zodra dit mogelijk is. We laten ons hierin informeren door de experts binnen ons en nemen vanzelfsprekend de RIVM-richtlijnen hierbij in acht. Wanneer we menen veilig de face to face begeleiding in onze trajecten te kunnen herintroduceren, laten wij dit uiteraard aan de betrokken werknemers / werkgevers weten en vermelden wij dit in onze nieuwe update op deze site.

UPDATE Corona december 2020
In de periode tussen 15 juni en 29 september 2020 konden wij – door versoepelingen en lage besmettingscijfers – onze trajectdeelnemers, beperkt en met maatregelen, weer even face to face ontmoeten. Dat was erg prettig, maar helaas hebben wij per 29 september jl. moeten besluiten om vanaf dat moment onze begeleiding weer volledig online te laten plaatsvinden.
We zeggen allereerst helaas vanwege de aanleiding, natuurlijk. Daarnaast missen wij het enorm om onze deelnemers in levende lijve te ontmoeten. Met de kwaliteit en effectiviteit van de coaching via beeldbellen en de resultaten in de trajecten zijn we daarentegen zeer gelukkig. E-coaching is bij ons al jaren een onderdeel van de trajecten en onze coaches zijn daarmee zeer bedreven in het online coachen.
Ook de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vallen ons niet tegen. Sollicitatieprocedures worden door werkgevers slim vervolgd door gesprekken gedeeltelijk online te laten plaatsvinden. En daar waar vacaturewerving tot medio 2020 nog werd uitgesteld in afwachting van het einde van de gedeeltelijke lockdown, hervatten werkgevers al enige tijd hun werving en selectie, nu de lockdown een langdurig verhaal blijkt. Het werk gaat in veel branches gewoon door en er zijn nog steeds mensen nodig.
Daarnaast ontstaat er juist door de coronacrisis extra werk. Zoals werk bij de teststraten, bron- en contactonderzoeken en de vaccinatieplanning bij de GGD, werk in de distributiecentra van de grote online winkels in Nederland, bij boodschappenbezorgdiensten of in de pakket- en maaltijdbezorging. Maar er waren ook nieuwe banen, zoals in gespecialiseerde schoonmaak en ondersteuning in ziekenhuizen, te vinden.
Kortom, persoonlijk contact is nog niet mogelijk, toch kan online alsnog veel bereikt worden in onze trajecten. We kijken reikhalzend uit naar versoepelingen van de maatregelen, maar tot die tijd blijft onze begeleiding volledig online.
We zien hoe dan ook 2021 met vertrouwen tegemoet.

UPDATE Corona 15-6-2020
Ook bij Traject Consult versoepelen we langzaam de corona-maatregelen. Voorlopig gaan we nu als regel uit van 3 contactgesprekken (intake, tussenevaluatie en eindgesprek) mits dat ook veilig en op 1,5 meter afstand mogelijk is. Heel fijn dat we elkaar af en toe weer ‘live’ kunnen ontmoeten maar zeker in onze branche blijft t opletten en moeten we voorzichtig blijven.
Daarnaast zal in de meeste gevallen de begeleidingsfrequentie worden verdubbeld. Onze coaches en jobhunters hebben vaker, korter contact met hun cliënten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de effectiviteit van korte coach- en begeleidingsmomenten veel effectiever is dan langdurig met elkaar aan tafel. Het mes snijdt dus aan beide kanten!
Uiteraard kan in overleg van bovenstaande worden afgeweken, afhankelijk van de specifieke situatie.
Blijf gezond!
Ramon Verstappen,
Directeur

UPDATE Corona 1-5-2020
We werken inmiddels zo’n 6 weken online en begeleiden onze cliënten op afstand zonder fysieke afspraken. En dat geldt ook voor de jobhunt, want het solliciteren gaat ook in deze corona-tijd gewoon door en we blijven mensen uitplaatsen zoals we altijd doen.
Wat opvalt is dat de trajecten efficiënter verlopen dan voorheen, zonder dat aan kwaliteit ingeboet wordt. Al onze 2e spoortrajecten voldoen gewoon aan de eisen die UWV en de Wet Poortwachter stellen. Daarnaast zien we dat onze cliënten en opdrachtgevers dik tevreden zijn met de online begeleiding op afstand. We gaan dan ook onderzoeken welke onderdelen we ook na de Corona-crisis online blijven aanbieden.
We zijn overigens steeds uitstekend bereikbaar zoals je van ons gewend bent.
Blijf gezond en houd afstand!
Ramon Verstappen,
Directeur

UPDATE Corona 31-3-2020 (Standpunt UWV 2e spoor re-integratie en Corona)

UWV heeft door middel van een toevoeging op de Werkwijzer Poortwachter een standpunt ingenomen over de uitvoering van re-integratie 2e spoor in relatie tot de Corona-crisis. In het kort komt het er op neer dat 2e spoor re-integratietrajecten zo normaal mogelijk uitgevoerd dienen te worden. Maar… wat niet kan, dat kan niet!
Wanneer het door ‘Corona-omstandigheden’ niet mogelijk is om de juiste stappen te zetten binnen het re-integratietraject, dan dient dit in de rapportages aan UWV gemeld en onderbouwd te worden:

  • Wat is er gedaan?
  • Welke interventies hebben niet plaatsgevonden en wat is de oorzaak?
  • Welke relatie hebben deze oorzaken tot de Corona-crisis?
  • Waarom zijn er geen alternatieven?

Onze coaches en jobhunters werken al enkele weken zonder fysieke afspraken met cliënten. Dankzij hun inzet en onze online tools verloopt dit uitstekend en voeren wij tot op heden alle 2e spoortrajecten volledig volgens de eisen van UWV uit. Mochten er zich omstandigheden voordoen waardoor dit niet meer volledig mogelijk is, dan zullen wij dit uitgebreid en volgens bovenstaande punten opnemen in onze UWV-rapportages. Daarmee voldoe je als werkgever aan de aanvullende regels die UWV gesteld heeft.
De verwachting is dat de Corona-maatregelen van de overheid nog wel even zullen duren. Goed dus om te kunnen melden dat al onze dienstverlening nog altijd normaal doorloopt en dat we zoals gewoonlijk uitstekend bereikbaar zijn.
Blijf voor elkaar zorgen!
Ramon Verstappen,
Directeur
Update 27-3-2020
#zorgvoorelkaar in deze tijd. 130 bossen bloemen voor de bewoners van Laverhof!

“…Weer een ontzettend lief gebaar, op Laverhof locatie Cunera/De Bongerd werden vandaag heel veel bloemen bezorgd.
Dankjewel Traject Consult!!…”

UPDATE Corona 24-3-2020
Gisteren heeft het Kabinet extra maatregelen afgekondigd. Goed dat de eerder genomen maatregelen nu ook afgedwongen kunnen worden! Voor onze dienstverlening verandert er niets en we werken op volle sterkte door. We zijn inmiddels volledig gewend aan het thuiswerken en de online begeleiding van onze cliënten. Dit bevalt in de meeste gevallen erg goed en geeft nieuwe inzichten in onze werkwijze. Ook nu blijven we leren en ontwikkelen! Gisteren hebben we ons eerste online-werkoverleg gevoerd via ‘Teams’; erg effectief en ook nog eens leuk om te doen!
Laten we hopen dat we allemaal goed en gezond door deze tijd komen! En weer dank aan allen die het land nu overeind houden!
Ramon Verstappen,
Directeur
UPDATE Corona 19-3-2020
Vanaf vandaag werken niet alleen onze coaches en jobhunters thuis maar zullen ook onze operationeel manager, Inge van de Beek, sr. accountmanager Peter Bax, alle medewerkers van de backoffice en ikzelf vanuit huis aan het werk zijn. We weten niet of de overheid dit binnenkort zal gaan verplichten maar we bereiden ons er wel op voor. Omdat al onze processen sowieso al via de cloud lopen bleek het voor ons slechts een kleine stap om ons kantoor los te laten en volledig op afstand te gaan werken. Dit neemt natuurlijk niet weg dat we de gezelligheid van ons team en het contact met opdrachtgevers en cliënten ontzettend zullen gaan missen. Gelukkig is het maar tijdelijk en houden we nauw contact door middel van telefoon, App, Skype en Teams. Het volume van onze dienstverlening is op dit moment overigens nagenoeg gelijk aan het niveau voor Corona.
Belangrijk voor onze opdrachtgevers en cliënten: Wij zijn zoals je gewend bent gewoon uitstekend bereikbaar. Onze dienstverlening wordt volledig volgens afspraak en eventuele wet- en regelgeving uitgevoerd. Dat betekent volwaardige online loopbaan- en coachgesprekken en gratis gebruik van onze e-learningmodules (https://trajectconsult-academy.nl/cursussen/) .
Naast mijn bewondering en waardering voor alle mensen in de zorg en andere diensten die op dit moment voor ons de kolen uit t vuur halen, ben ik ontzettend trots op de betrokkenheid, flexibiliteit en creativiteit van iedereen binnen team Traject Consult ?!
Ramon Verstappen,
Directeur
UPDATE Corona 17-3-2020
Al onze coaches werken inmiddels enkele dagen uitsluitend online door middel van e-coaching, skype en e-learning (https://trajectconsult-academy.nl/cursussen/ ). Vooralsnog bevalt dit erg goed! We werken hiermee niet alleen #coronaproof maar besparen vele uren en kilometers aan reizen.
Wat wij al wisten, wordt nu ook in de praktijk ervaren door onze cliënten: door het toepassen van e-coaching ligt er veel meer focus op de inhoud en de doelstelling van de gesprekken. Ondersteund door gerichte e-learningmodules leidt dit tot een diepere leer- en ontwikkelervaring. We gaan zien hoe dit zich verder ontwikkelt in de komende weken. Wordt vervolgd dus…!
Ondertussen: leef zo normaal mogelijk je leven maar houdt je aan de regels die RIVM en onze overheid opgelegd hebben. Enne… let een beetje op elkaar!
Ramon Verstappen,
Directeur
UPDATE Corona 12-3-2020
De Corona-problematiek leidt in Nederland (en daarbuiten) tot afgelastingen van evenementen en aanpassingen in het werk en leven van mensen. We spreken als Traject Consult dagelijks vele cliënten en wij zijn ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheid om Corona-besmettingen te voorkomen. Hieronder vind je de maatregelen die we nemen om veilig te kunnen blijven werken.
Totdat de situatie weer genormaliseerd is volgen wij, naast alle adviezen vanuit het RIVM, de volgende werkwijze:

  • Alle face to face bijeenkomsten zijn vervangen door e-coaching/Skype/telefonische contacten.
  • Tijdens alle trajecten kunnen deelnemers gratis gebruik maken van onze e-learning en blended learning modules (kijk op https://trajectconsult-academy.nl/ voor een indruk van de inhoud van deze modules). De coach begeleidt de deelnemers online bij de uitvoering van de e-learningmodules.
  • De jobhunt binnen trajecten loopt gewoon door en daarmee ook het solliciteren door de deelnemers. Wij zien dat steeds meer werkgevers sollicitatiegesprekken via Skype voeren.
  • In geval van 2e spoor re-integratietrajecten wordt, om een eventuele loonsanctie van UWV te voorkomen, de volgende tekst in de (eind)-rapportages opgenomen:
    ‘Door de overmacht-situatie die is ontstaan door het Corona-virus, en de richtlijnen van het RIVM en/of Landelijke en/of lokale overheden die daar op volgden, is een aantal face to face-gesprekken in het traject vervangen door e-coaching/telefonische gesprekken. Het 2e spoortraject voldoet daardoor volledig aan de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter stelt’.  

Door bovenstaande maatregelen hebben wij de voortgang van de trajecten geborgd waardoor u aan uw verplichtingen blijft voldoen én nemen wij, mede namens u, onze verantwoordelijkheid door verdere verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan.
Mocht u nog vragen hebben dan zijn wij uiteraard graag bereid om een nadere toelichting te geven.
Laten we hopen dat de gevolgen van de Corona-besmettingen voor ons allen beperkt blijven!