Intro baanverlies en verwerking

Het verliezen van je baan kan er ingrijpend zijn. Zowel voor jezelf als voor je omgeving. Verwerking, onzekerheid, afscheid nemen…
Deze video geeft je een introductie op de module ‘Baanverlies en verwerking’.