Welke financiële voorzieningen zijn er?

Welke voorzieningen en financiële voordelen zijn er voor de medewerker die langer dan twee jaar ziek is geweest?

Als een werkgever een medewerker wil aannemen die langer dan twee jaar ziek is geweest,

zitten daar (financiële) voordelen aan voor de werkgever. Het gaat om de volgende voorzieningen:

 • De no-riskpolis

Dit is een voorziening die zorgt dat de werkgever de eerste vijf jaar van het dienstverband (en in bepaalde gevallen ook daarna) nauwelijks (financieel) risico loopt wanneer de werknemer ziek wordt. De werknemer heeft dan ook recht op een Ziektewet-uitkering, en de werkgever mag deze in mindering brengen op het loon dat hij moet doorbetalen. Mocht de medewerker een WIA toegekend krijgen, dan leidt dat niet tot een hogere WIA-premie na einde wachttijd (na 104 weken).

 

Wie krijgt de no-riscpolis?
Voor werknemers die voor een deel arbeidsgeschikt zijn met recht op een WIA- of een WAO-uitkering die de werkgever in dienst neemt of houdt. De no-riskpolis geldt ook voor werknemers die minder dan 35 procent loonverlies hebben (en dus geen WIA-uitkering hebben) maar niet langer bij hun voormalige werkgever in dienst kunnen blijven. Het gaat dan om werknemers die direct na het einde van de wachttijd (twee jaar) of de verlengde loondoorbetalingperiode geen werk meer hebben. Als zij binnen vijf jaar daarna weer bij een andere werkgever in dienst treden, kan deze aanspraak maken op de no-riskpolis. Ook werknemers met een Wajong-uitkering (jong gehandicapten) vallen hieronder.

 

 • Bonussen

– € 1.800,00 per jaar op basis van een werkweek van 36 uur voor een medewerker van 56 jaar en ouder.

€ 1.800,00 per jaar op basis van een werkweek van 36 uur voor een medewerker met een ziekte of handicap die minimaal het minimumloon verdient.

– € 1.800,00 per jaar voor een medewerker met een ziekte of handicap met loondispensatie.

 

 • Arbeidsplaatsvoorziening
 1. Meeneembare voorziening zoals een stoel, bureau, brailleleesregel of een ander hulpmiddel dat op het individu is afgestemd en meegenomen kan worden.
 2. Vervoersvoorziening zoals een auto, vergoeding voor taxi of andere vormen van vervoer.
 3. Intermediaire activiteiten; bijvoorbeeld een doventolk of voorleeshulp.
 4. Voor aanpassingen aan machinepark of faciliteiten voor invaliden kan de werkgever subsidie aanvragen.

 

Kijk op https://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/voorzieningen-werk/ voor meer informatie over voorzieningen.

 • Coaching in English

 • Loopbaangesprekken met forse korting!

  voor Kinderopvang, Jeugdzorg en Welzijn
 • Schoonmaakbranche? OSB-lid?

  Voor een spik & span re-integratietraject!
 • Van Gansewinkel Werk-naar-Werk-traject

  Snel weer aan de slag. Meld je nu aan!


Enkele van onze opdrachtgevers