Disclaimer

Informatie
Traject Consult Groep B.V. (hierna te noemen Traject Consult) streeft ernaar de informatie op deze website zo compleet, toegankelijk en actueel mogelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunt u dan ook geen rechten ontlenen. Traject Consult is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie die wij op www.trajectconsult.nl aanbieden. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. Door onze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Algemene Voorwaarden
Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hier lezen of telefonisch opvragen waarna wij ze kosteloos aan u toesturen.

Toegankelijkheid
Traject Consult is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbereikbaarheid van onze website.

Links
Op de website van Traject Consult kunt u doorklikken naar websites van andere organisaties. Traject Consult is niet aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen van het gebruik van informatie op deze websites.

Auteursrecht
Traject Consult, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de Traject Consult site(s) gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal, cursusinhoud en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Traject Consult site(s). In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Traject Consult, de inhoud van de Traject Consult site(s) over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Traject Consult Academy is een handelsnaam van Traject Consult Groep B.V..

  • Coaching in English

  • Loopbaangesprekken met forse korting!

    voor Kinderopvang, Jeugdzorg en Welzijn
  • Schoonmaakbranche? OSB-lid?

    Voor een spik & span re-integratietraject!
  • Van Gansewinkel Werk-naar-Werk-traject

    Snel weer aan de slag. Meld je nu aan!


Enkele van onze opdrachtgevers