Re-integratie

Re-integratie tweede spoor, van ziek naar werk. Persoonlijk, resultaatgericht, deskundig.

In het kort

  • Maximale flexibiliteit, inhoudelijk en in trajectduur.
  • Gratis gebruik van onze e-learning omgeving TrajectConsult Academy. Met slimme tools voor het vinden van vacatures, testen, leuke en leerzame filmpjes etc
  • Landelijke dekking, je eigen coach/adviseur dus altijd in de buurt.
  • Persoonlijke begeleiding.
  • Fase 1 Coaching, begeleiding, oriëntatie en vaardigheidstraining door de eigen coach.
  • Fase 2  Solliciteren, jobhunten en netwerken.

Re-integratie 2e spoor betekent dat je na 1 jaar ziekte samen met je werkgever aan de slag moet om een baan te vinden bij een andere werkgever. In het eerste ziektejaar is al bekeken of je een passende baan kunt krijgen bij je huidige werkgever. Omdat dit niet gelukt moet worden vastgesteld wat voor werk je nog uit kunt voeren en ga je op zoek naar een nieuwe passende baan. Dit noemen we een ‘tweede spoor re-integratietraject’. Het belangrijkste doel van dit re-integratietraject is er voor zorgen dat je niet in de WIA terecht komt en dat je een baan vindt waar je weer mee verder kunt.
Je werkgever is wettelijk verplicht om een spoor2 re-integratietraject in te zetten. Je bent zelf verplicht om actief mee te werken aan het traject. Doet je dit niet, dan kan je werkgever financiële maatregelen nemen en kan UWV een eventuele uitkering gedeeltelijk weigeren.

“…het belangrijkste doel van het re-integratietraject is er voor zorgen dat je een baan vindt waar je weer mee verder kunt. Zodat het voor jou ook weer werkt …”

Maatwerk
We kijken samen wat het beste bij je past.

De inhoud van het traject
Frequentie: 2-wekelijks.
Trajectduur: 3, 6, 9 of 12 maanden. Maatwerk en flexibel
1 op 1 coachgesprekken  Wegnemen van belemmerende overtuigingen, empowerment, voorbereiding op gesprekken met werkgevers, advies, tips en trucs op maat.
Zelfinzicht  Je leert om te gaan met verandering, kansen te herkennen en nieuw perspectief te ontwikkelen.
Brief en CV  Je brief en CV worden up to date gemaakt.
Beroepen- en arbeidsmarktoriëntatie (incl. beroepentest)  Je weet wat passende, realistische beroepsrichtingen zijn en weet hoe je passende werkgevers kunt vinden.
Netwerken  Je eigen netwerk is in kaart gebracht en je bent bekend met de inzetbaarheid van social media en de eigen netwerkstijl.
Presentatie en sollicitatiegesprek  Je kunt je op een goede, effectieve manier presenteren aan werkgevers.
Personal Branding  Speciaal voor hoger opgeleide deelnemers: vergroot de kans op herkenning en herinnering door potentiele werkgevers.
Social Media  Samen met de je coach wordt je social-media profiel geoptimaliseerd. Hoe gebruik je social media om je doelen te bereiken.
Jobhunt  Gedurende het gehele traject wordt de arbeidsmarkt intensief benaderd. We gebruiken hier ook slimme online tools voor!

Aanvullend: het re-integratie-assessment
Het re-integratietraject kan worden aangevuld met een re-integratie-assessment om inzicht te verkrijgen in je competenties/kwaliteiten, je niveau, werkstijlen en loopbaanmogelijkheden. Door de grote hoeveelheid informatie die we dan al bij de start van het traject beschikbaar hebben, hoeft er minder tijd besteed te worden aan de oriëntatiefase en kan veel sneller gestart worden met het solliciteren en netwerken. Dus je bent ook eerder aan de slag in een baan die werkt!