3E SPOOR WGA EIGENRISICODRAGER

EFFECTIEF EN BETAALBAAR
In het kort:

  • Maximale flexibiliteit, inhoudelijk en in trajectduur. Face to face in combinatie met e-coaching.

     

  • Gratis gebruik van onze e-learning omgeving TrajectConsult Academy. Met slimme tools voor het vinden van vacatures, testen, leuke en leerzame filmpjes etc.

  • Korte lijnen: met RapportageOnline 24 uur per dag inzicht in het trajectverloop.

  • Vanaf de eerste dag van het traject solliciteren, jobhunten en netwerken.

  • Coaching, begeleiding, oriëntatie en vaardigheidstrainingen naar behoefte van de deelnemer.  Altijd maatwerk dus.

  • De Arbeidsdeskundige rapportage is leidend in het traject.

  • Je voldoet gegarandeerd aan de eisen die UWV stelt.

  • Aanvullend: het re-integratie-assessment. Direct alle relevante informatie voorhanden!

Re-integratie 3e spoor wordt ingezet voor werknemers die na twee jaar arbeidsongeschiktheid nog geen externe werkplek hebben gevonden en u als werkgever eigenrisicodrager bent voor de WGA.
Net als in het 2e spoor, is het doel van een 3e spoor re-integratietraject het vinden van werk buiten de ‘oude’ organisatie zodat de kosten voor de werkgever aanzienlijk verminderen. U bent als eigenrisicodrager namelijk 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex)-medewerker en het betalen van de WGA-uitkering.
Op basis van de functionele mogelijkheden Lijst (FML) en de rapportage van de arbeidsdeskundige gaan we in gesprek met u en uw (ex)-medewerker. Aan de hand hiervan stellen we een plan van aanpak op waarin we opnemen wat we concreet gaan doen om zo snel mogelijk succes te behalen: het behalen van minimaal 65% van de verdiencapaciteit van de medewerker zodat deze niet meer onder uw verantwoordelijkheid valt.
Traject Consult is als gecertificeerd en erkend re-integratiebureau gespecialiseerd in effectieve en betaalbare re-integratie 3e spoor. Als wij je zieke werknemer begeleiden blijven de kosten tot een minimum beperkt.
In combinatie met e-learning en e-coaching
Onze methodiek combineert de voordelen van individuele coaching met de doelgerichtheid van e-coaching en e-learning. Een compleet maatwerk re-integratie traject met een persoonlijke insteek.

De inhoud van het traject
Frequentie: 3 tot 5-wekelijks.
Trajectduur: 3, 6, 9 of 12 maanden. Maatwerk en flexibel
1 op 1 coachgesprekken  Wegnemen van belemmerende overtuigingen, empowerment, voorbereiding op gesprekken met werkgevers, advies, tips en trucs op maat.
Zelfinzicht  Deelnemer leert om te gaan met verandering, kansen te herkennen en nieuw perspectief ontwikkelen.
Brief en CV  Brief en CV worden up to date gemaakt.
Beroepen- en arbeidsmarktoriëntatie (incl. beroepentest)  Deelnemer weet wat passende, realistische beroepsrichtingen zijn en weet passende werkgevers te vinden.
Netwerken  Het eigen netwerk is in kaart gebracht en Deelnemer is bekend met de inzetbaarheid van social media en de eigen netwerkstijl.
Presentatie en sollicitatiegesprek  Deelnemer kan zich op een goede, effectieve manier presenteren aan werkgevers.
Personal Branding  Speciaal voor hoger opgeleide deelnemers: vergroot de kans op herkenning en herinnering door potentiele werkgevers.
Social Media  Samen met de deelnemer worden de diverse social-media/Linkedin profielen geoptimaliseerd. Hoe gebruik je social media om je doelen te bereiken.
Jobhunt  Gedurende het gehele traject wordt de arbeidsmarkt intensief benaderd. We gebruiken hier ook slimme online tools voor!

Aanvullend: het re-integratie-assessment
Het re-integratietraject kan worden aangevuld met een re-integratie-assessment om inzicht te verkrijgen in de competenties, het niveau, de werkstijlen en loopbaanmogelijkheden van de medewerker.
Door de grote hoeveelheid informatie die we bij de start van het traject beschikbaar hebben, hoeft er minder tijd besteed te worden aan de oriëntatiefase en kan veel sneller gestart worden met het solliciteren en netwerken.
RapportageOnline = altijd op de hoogte!
Naast onze schriftelijke rapportages blijf je continu op de hoogte van de stand van zaken binnen het traject door middel van ‘RapportageOnline’. Bij aanvang van het traject ontvang je van ons een inlogcode waarmee je de vorderingen gedurende het traject op ieder moment kunt volgen.[/collapse_item]

Kom in contact met de deskundigen van TrajectConsult
Voor vragen of aanmeldingen kunt u ons telefonisch bereiken. Bel ons op: 088 0707800

Neem nu contact op