Werk naar werk(t)

Outplacement van werk naar werk(t)

In het kort

– Zeer resultaatgericht. Een combinatie van individueel en kleine groepen.

– Korte lijnen: met RapportageOnline 24 uur per dag inzicht in het trajectverloop.

– Intensief: de medewerker gaat tot 20 uur per maand aan de slag.

Fase 1 Coaching, begeleiding, oriëntatie en vaardigheidstraining door de eigen coach.

Fase 2 Na 2,5 maand wordt de jobhunter bijgeschakeld: solliciteren, jobhunten en netwerken.

– Maatwerk op basis van het beschikbare transitiebudget, vanaf € 395,00 (excl btw).

Download hier de brochure!

 

Kijk hieronder voor meer informatie.


Niets is vervelender dan gedwongen afscheid te moeten nemen. Soms is afscheid nemen echter juist de oplossing voor een probleem. Of het nu gaat om de gevolgen van een reorganisatie of van een (dreigend) conflict, in beide gevallen biedt een traject van werk naar werk(t) uitkomst.

“…weer als een vis in het water in je nieuwe baan.
Dat is waar outplacement om draait…”

Het werk-naar-werkt-traject is een methodiek die de voordelen van het trainen in kleine groepen combineert met de kracht van individuele coaching en de doelgerichtheid van e-coaching. Een compleet maatwerk traject, gericht op het vinden van passend werk.
Het Werk-naar-werkt-traject biedt 3 tot 9 maanden intensieve begeleiding en heeft daarmee en erg gunstige prijs-kwaliteit verhouding.

Tijdens de individuele sessies is er aandacht voor persoonlijke begeleiding en coaching. Daarnaast vind gespreksvoorbereiding plaats en worden de thuiswerk-opdrachten doorgesproken.

Gedurende de workshops en trainingen bereiken we, door de beperkte groepsomvang van 8 personen, een optimaal leereffect.

Afhankelijk van de individuele situatie worden de volgende workshops en trainingen aan de medewerker aangeboden.

1. Grip op mijn loopbaan
Ingangsniveau: nvt
Het veranderingsproces in verband met baanverlies komt aan de orde. De deelnemers delen elkaars visie op de arbeidsmarkt om vervolgens een nieuwe koers te bepalen. Inzicht in belemmerende overtuigingen, verhelderen van de mogelijkheden en het realiseren van nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.

2. Brief en CV
Ingangsniveau: nvt
Brief en CV zijn onmisbaar bij het netwerken en solliciteren. In deze prakrische training leren deelnemers hoe zij een passende brief schrijven en een representatief en compleet CV opstellen.

3. Beroepenoriëntatie
Ingangsniveau: nvt
“Wat wil ik? Wat zijn mijn drijfveren?” Maar vooral: “Wat kan ik? Wat is realistisch?” Met deze praktische training worden de deelnemers op weg geholpen door het beantwoorden van deze en andere beroepskeuzevragen. Iedere deelnemer gaat naar huis met een realistische functie(richting)!

4. Arbeidsmarkt-oriëntatie
Ingangsniveau: nvt
De vertaalslag van beroepsrichting naar de lokale/regionale arbeidsmarkt. Deelnemers leren welke organisaties bij hen passen en hoe zij de eigen arbeidsmarkt in kaart brengen.

5. Presentatie en Sollicitatiegesprek
Ingangsniveau: nvt
Naast de uiterlijke presentatie is er aandacht voor andere non-verbale en verbale communicatie. Inhoudelijk worden de deelnemers voorbereid op mogelijke vragen die tijdens een sollicitatiegesprek gesteld kunnen worden.

6. Allemaal Netwerken!
Ingangsniveau: tot hbo niveau
Van het in kaart brengen van het eigen netwerk tot het uitbreiden en onderhouden daarvan. In groepjes gaan we zeer concreet en praktisch aan de slag met de eigen presentatie (de zgn. elevatorpitch) en de meest passende manier van netwerken. Er is aandacht voor het gebruik van social media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter.

7. Social media
Ingangsniveau: minimaal hbo
Het is algemeen bekend dat recruiters en werkgevers veel gebruik maken van een social media check bij het vinden van personeel en bij het screenen van sollicitanten. Tijdens de netwerkbijeenkomst wordt kennis met elkaar gedeeld over de wijze hoe men social media succesvol kan inzetten om kansrijker te worden op de arbeidsmarkt. Door het optimaliseren van de digitale presentatie en het inzetten van de diverse mogelijkheden van social media worden de vind- en zoekmogelijkheden en hierdoor ook arbeidsmarktkansen sterk vergroot.

8. Personal branding
Ingangsniveau: minimaal hbo
Personal branding, beschouw jezelf als merk! Met Personal branding kunnen professionals zich onderscheiden in de markt en daarmee concurrentievoordeel behalen. Met een Personal Brand wordt de kans vergroot van herkenning en herinnering. Werkzoekenden leren tijdens deze netwerkbijeenkomst hun persoonlijke authentieke merk te ontwikkelen en hoe dit uit te dragen naar buiten.

9. Netwerken voor hoger opgeleiden
Ingangsniveau: minimaal hbo
Netwerken blijkt nog altijd het meest succesvol bij het vinden van een nieuwe baan! Tijdens de netwerkbijeenkomst worden ervaringen met elkaar gedeeld over de wijze waarop men zo effectief en succesvol mogelijk kan netwerken. Werkzoekende leren zich zakelijk te profileren en hoe het netwerk kunnen te vergroten en benaderen. Met de aangedragen informatie kan ieder met zelfvertrouwen en in eigen stijl netwerken waardoor de slagingskans op de arbeidsmarkt zal toenemen.

10. Sollicitatie- en netwerkbijeenkomsten
Ingangsniveau: divers
Iedere 3 tot 4 weken organiseren we een sollicitatie- en netwerkbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een actueel thema aangesneden. Daarnaast gaan we vooral concreet aan de slag met de arbeidsmarkt: oriënteren, solliciteren en netwerken.

 

 

Naast de trainingen, workshops en individuele gesprekken worden er maandelijks sollicitatiebijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten richten zich uitsluitend op solliciteren, netwerken en jobhunten. Iedere bijeenkomst start met een thema uit de eerdere workshops of de actualiteit. Hier wordt steeds gedurende ongeveer 15 minuten aandacht aan besteed. De rest van de middag/ochtend wordt besteed aan concreet solliciteren en netwerken. Dat werkt!

Het outplacement-traject kan worden aangevuld met een outplacement-assessment. Dit assessment levert betrouwbare informatie met betrekking de competenties, het niveau, de werkstijlen en loopbaanmogelijkheden van de medewerker.
Door de grote hoeveelheid informatie die we bij de start van het traject beschikbaar hebben, hoeft er minder tijd besteed te worden aan de oriëntatiefase en kan veel sneller gestart worden met het solliciteren en netwerken. Uw medewerker vindt hierdoor veel sneller een nieuwe werkkring.

U ontvangt tussentijds schriftelijke voortgangsrapportages van ons. Daarnaast blijft u continu op de hoogte van de stand van zaken binnen het traject door middel van ‘RapportageOnline’. Bij aanvang van het traject ontvangt u van ons een inlogcode waarmee u de vorderingen gedurende het traject op ieder moment dat het u schikt kunt volgen.


  • Coaching in English

  • Loopbaangesprekken met forse korting!

    voor Kinderopvang, Jeugdzorg en Welzijn
  • Schoonmaakbranche? OSB-lid?

    Voor een spik & span re-integratietraject!
  • Van Gansewinkel Werk-naar-Werk-traject

    Snel weer aan de slag. Meld je nu aan!


Enkele van onze opdrachtgevers