TESTEN EN ASSESSMENTS

TESTEN EN ASSESSMENTS: METEN = WETEN
Wij hebben een uitgebreide set van testen ter beschikking. Gebruik makend van onze deskundigheid op het gebied van mens en werk kunnen we deze zeer gericht inzetten om je van informatie te voorzien op het gebied van loopbaanontwikkeling en de inzet van re-integratie-instrumenten. Dit helpt je om op basis van geobjectiveerde informatie beter onderbouwde beslissingen te nemen. Meten = weten…!
Bij het afnemen van de assessments en de rapportages daarover, hanteert Traject Consult de code van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Al onze testen zijn voor wat betreft validiteit en betrouwbaarheid goedgekeurd door COTAN.
Klik voor meer informatie!

We gaan in onze trajecten graag uit van objectieve basisinformatie over onze kandidaten. Om die reden hebben we het Loopbaan-assessment ontwikkeld: een combinatie van testen en gesprekken waarmee we onze trajecten een stevig fundament geven om op verder te bouwen.

 • Het zelfinzicht en zelfbeeld van de kandidaat worden vergroot.
 • Na het assessment een bondige, begrijpelijke rapportage.
 • Geschikt voor kandidaten tot en met academisch niveau.

Met het Loopbaan-assessment worden onder andere de competenties, het niveau, de werkstijlen en loopbaanmogelijkheden van de kandidaat geobjectiveerd in kaart gebracht.

Zowel werkgever als werknemer hebben er belang bij dat binnen de organisatie de juiste persoon op de juiste plaats zit. Het kiezen van een passende loopbaanrichting gebeurt vaak deels onbewust. Het loopbaan-assessment dient daarom als richtlijn en onderbouwing voor de persoonlijke ontwikkeling en het maken van keuzes voor de verdere loopbaan. Na afloop van het assessment heb je betrouwbare informatie met betrekking tot persoonlijkheid, competenties en loopbaanperspectief/-kansen.

We gaan in onze trajecten graag uit van objectieve basisinformatie over onze kandidaten. Om die reden hebben we het Re-integratie-assessment ontwikkeld: een combinatie van testen en gesprekken waarmee we onze trajecten een stevig fundament geven om op verder te bouwen.
Bij veel medewerkers die een 2e spoortraject volgen is er behoefte aan informatie over onder meer niveau, kwaliteiten en loopbaanperspectief. Er bestaat vaak wel een globaal beeld van wat de medewerker wil en wat zijn mogelijkheden zijn, maar objectieve informatie hierover ontbreekt in de meeste gevallen.

 • Direct alle informatie beschikbaar. Dus meer tijd voor solliciteren en netwerken.
 • Hierdoor een snellere plaatsing in een nieuwe passende baan.
 • Het zelfinzicht en zelfbeeld van de medewerker worden vergroot.
 • Na het assessment een bondige, begrijpelijke rapportage.
 • Geschikt voor kandidaten tot en met academisch niveau.

Met het Re-integratie-assessment worden kwaliteiten, leerbaarheid, niveau en loopbaanperspectief bij aanvang van het 2e spoor-re-integratietraject in kaart gebracht.
De coach/jobhunter van Traject Consult bespreekt de resultaten van het assessment met de medewerker waardoor het zelfinzicht/zelfbeeld vergroot wordt. Op basis van de testresultaten en het interview wordt de eindrapportage opgesteld. Door de informatie uit het assessment kan het 2e spoortraject effectiever uitgevoerd worden waardoor meer tijd resteert voor het benaderen van de arbeidsmarkt. De ervaring heeft aangetoond dat de kans op herplaatsing van de medewerker bij een andere werkgever hierdoor aanzienlijk wordt vergroot.
Indien wenselijk kunnen al onze re-integratietrajecten worden aangevuld met het Re-integratieassessment.

We gaan in onze trajecten graag uit van objectieve informatie over onze kandidaten. Om die
reden hebben we het Outplacement-assessment ontwikkeld: een combinatie van testen en gesprekken waarmee we onze trajecten een stevig fundament geven om op verder te bouwen.

 • Direct alle informatie beschikbaar. Dus meer tijd voor solliciteren en netwerken.
 • Hierdoor een snellere plaatsing in een nieuwe passende baan.
 • Het zelfinzicht en zelfbeeld van de kandidaat worden vergroot.
 • Na het assessment een bondige, begrijpelijke rapportage.
 • Geschikt voor kandidaten tot en met academisch niveau.

Met het Outplacement-assessment worden onder andere de competenties, het niveau, de werkstijlen en loopbaanmogelijkheden van de kandidaat geobjectiveerd in kaart gebracht.

Voor outplacement-kandidaten dreigt vaak onvrijwillige werkloosheid. Het is zaak om goed beslagen ten ijs te komen. Met andere woorden: goed op de hoogte te zijn van wat je als werknemer te bieden hebt. Zelfkennis is hierbij onmisbaar. De coach/jobhunter van Traject Consult bespreekt de resultaten van het assessment uitvoerig met de kandidaat waardoor het zelfinzicht vergroot wordt. Op basis van de testresultaten en het interview wordt de eindrapportage opgesteld.
Door de grote hoeveelheid informatie die we bij de start van het traject beschikbaar hebben, hoeft er minder tijd besteed te worden aan de oriëntatiefase en kan veel sneller gestart worden met het solliciteren en netwerken. De kans op het snel vinden van een passende nieuwe werkkring neemt hierdoor uiteraard aanzienlijk toe.
Indien wenselijk kan ieder outplacementtraject worden aangevuld met een Outplacement-assessment.

Het individuele beroepskeuzeonderzoek biedt deskundige en laagdrempelige hulp bij het maken van keuzes tijdens de oriëntatie op een nieuw beroep of op een nieuwe loopbaan. Het kiezen van een passende loopbaanrichting gebeurt vaak deels onbewust. Het beroepskeuzeonderzoek dient daarom als richtlijn en onderbouwing voor de persoonlijke ontwikkeling en het maken van daarbij behorende keuzes. Het beroepskeuzeonderzoek is geschikt voor kandidaten tot en met academisch niveau. Na afloop van het onderzoek heeft u betrouwbare informatie met betrekking tot loopbaanmogelijkheden voor de kandidaat.

Onderdelen van het beroepskeuzeonderzoek

Het onderzoek bestaat uit 2 sessies en een schriftelijke rapportage. Na afloop van het onderzoek kan eventueel een loopbaantraject als vervolg worden ingezet.
In de eerste sessie wordt het loopbaanperspectief in kaart gebracht aan de hand van interessegebieden, meningen, eigenschappen en gedrag.
Tijdens de tweede sessie vindt een terugkoppeling van de resultaten en een interview plaats.

Rapportage

Aan de hand van de testuitslag en het tweede gesprek maakt de loopbaanadviseur een eindrapportage op. Deze rapportage bevat, naast concrete beroepsrichtingen en/of beroepen, ook een advies over eventueel verder te nemen stappen in de loopbaan.

Kom in contact met de deskundigen van TrajectConsult
Voor vragen of aanmeldingen kunt u ons telefonisch bereiken. Bel ons op: 088 0707800

Neem nu contact op