TrajectConsult werkt. Effectief, positief en Engelstalig! Ook voor Engelstalige medewerkers/expats gelden de regels voor 2e spoor re-integratie en outplacement.
Bij TrajectConsult geen enkel probleem: we trainen, coachen en bemiddelen ook volledig in het Engels. Inclusief alle rapportages.
En ook hier: 100% garantie dat het werkt. Coachingstraject in het Engels? Yes we can!

English speaking employees? No problem for TrajectConsult. We fully train, coach and mediate in English, including all our reports which are also fully written in English (and Dutch if necessary). Labour reintegration, career counselling and outplacement. Coaching in English? Yes we can!

NL Outplacement Nederlands
NL 2e spoor re-integratie Nederlands
United-Kingdom Outplacement English
United-Kingdom 2nd line labour reintegration English

Contact us for more information!