De Wet Verbetering Poortwachter schrijft voor dat er uiterlijk 1 maand voor het einde van het eerste ziektejaar, een arbeidsdeskundige-rapportage opgesteld moet worden. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft een goed beeld van de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van de zieke medewerker en is in een aantal gevallen wettelijk verplicht.
Zorg dat je in de volgende gevallen een arbeidsdeskundig onderzoek laat uitvoeren:

  • Het is onduidelijk of de zieke medewerker zijn eigen of ander werk nog kan uitvoeren.
  • De re-integratie 1e of 2e spoor verloopt moeizaam zonder dat hier een duidelijke reden voor is te benoemen.
  • Het doel van de interne of externe re-integratie is niet duidelijk.
  • Er moet onderzocht worden of de werkplek van de medewerker nog passend is.
  • De loonwaarde van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerker moet worden vastgesteld.
  • Je bent het niet eens met UWV en wilt laten toetsen of de verplichte re-integratie wel haalbaar is.
  • Je wilt graag advies over complexe verzuimgevallen

Arbeidsdeskundige onderzoeken worden snel, betaalbaar en betrouwbaar uitgevoerd door arbeidsdeskundig-onderzoek.nu.

Kom in contact met de deskundigen van TrajectConsult
Voor vragen of aanmeldingen kunt u ons telefonisch bereiken. Bel ons op: 088 0707800

Neem nu contact op