Van Gansewinkel

Lekker aan het werk, vol zitten met positieve energie, voldoening halen uit de dag, je werk: dát is wat we allemaal graag willen. Maar we hebben niet alles in de hand. Soms lopen dingen anders dan verwacht: je moet op zoek naar een nieuwe baan.

Traject Consult werkt! Met een maatwerk traject dat aan alle kanten klopt. Met een positieve en effectieve aanpak. Begin aan het nieuwe hoofdstuk. Op naar de toekomst!

Traject Consult is al ruim 10 jaar succesvol in het begeleiden en bemiddelen van mensen naar werk. Wij zijn landelijk werkzaam. Naast onze eigen methodieken en werkwijze, ligt onze kracht met name in de regionale focus van onze coaches en adviseurs. Zij hebben een groot werkgeversnetwerk waarbinnen zij deelnemers van werk naar werk begeleiden.

Wij bieden u training, coaching en testen op gebied van loopbaan en outplacement van werk naar werk. De trajecten hebben een tijdsduur van 3 of 6 maanden.

We hebben keer op keer laten zien dat we een stap extra zetten in de ondersteuning, begeleiding en bemiddeling van werknemers. Deelnemers aan onze trajecten hebben, ondanks de moeilijke situatie op de arbeidsmarkt, een aanzienlijk grotere kans op het vinden van een passende baan dan anderen.

Direct aanmelden
Kiest u ook voor Traject Consult? Meld u dan direct aan! Stuur een e-mail naar outplacement@vangansewinkel.com. Vermeld in uw mail in ieder geval uw naw-gegevens, telefoonnummer, email-adres en uw keuze voor Traject Consult. Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met u op om de eerste afspraak met u in te plannen.

 • 198 opdrachtgevers.
 • 1.632 mensen werden door ons succesvol bemiddeld naar een nieuwe baan.
 • 7,9 rapportcijfer Blik op Werk.
 • 10 rapportcijfer Cedeo.
 • 28 enthousiaste en deskundige arbeidsmarktprofessionals.
 • 83% succesvolle bemiddelingen van werk naar werk (2006-2014).


Traject Consult haalt het beste in mensen naar boven. Hierdoor kunnen zij, op eigen niveau en vanuit eigen kracht, zelfstandig keuzes maken op de arbeidsmarkt. Onze organisatie en methodiek borgt persoonlijke aandacht, resultaat en deskundigheid en sluit bovendien aan bij de behoefte van onze opdrachtgevers en cliënten.
Onze methodiek bestaat uit drie onderdelen / modules.

I. Intake; op basis van deze inventarisatie worden de inhoudelijke
 vervolgstappen bepaald.
II. Zelfkennis en oriëntatie; antwoord op de vragen: wat wil je, wat kun je? Wat kun je voor werkgevers betekenen?
III. Netwerken en jobhunt; De snelste weg naar ander werk. Online en face to face.

Binnen de drie onderdelen worden verschillende methodieken en trainingen ingezet, afhankelijk van de behoeften van de deelnemer.

Onze methodiek is gericht op het zelfredzaam maken van de deelnemers op de arbeidsmarkt. Indien het traject onverhoopt niet succesvol is, heeft de deelnemer toch de kennis en vaardigheden om zelfstandig de arbeidsmarkt op te gaan en het traject te vervolgen. Wij bieden in deze periode na het traject, indien gewenst, nog kosteloze ondersteuning door middel van 3 e-coach-sessies.

 

traj

Traject-inhoud; lager opgeleid, hoger opgeleid

Tijdens het intakegesprek maakt u kennis met uw persoonlijke coach/adviseur. Verder is er vooral aandacht voor het inzichtelijk maken van uw behoeften in relatie tot de arbeidsmarkt.
Resultaat van deze module
U en uw coach/adviseur zijn op de hoogte van uw behoeften in relatie tot de arbeidsmarkt. Daarnaast weet u en uw coach welke onderdelen concreet ingezet dienen te worden om u succesvol naar een nieuwe baan te begeleiden/bemiddelen.

 

Uw kennis, opleidingen en vaardigheden worden in kaart gebracht. Door middel van 360 graden feedback gebruik van de STARR-methodiek worden uw kwaliteiten inzichtelijk gemaakt. U leert hoe u deze kunt onderbouwen door middel van situaties uit de praktijk. Vervolgens wordt een beroepeninteressetest afgenomen. Deze wordt doorgesproken en in verband gebracht met het CV, de competenties en de arbeidsmarkt.

Uw CV en brief worden gescreend en zo nodig aangepast. U leert kort en bondig te presenteren wat uw meerwaarde is en wat u werkgevers te bieden heeft (de zgn. elevatorpitch). Er wordt gebruik gemaakt van thuisopdrachten.

Als duidelijk is op welke functies en werkgevers u zich kunt richten, wordt direct gestart met het benaderen van potentiële werkgevers.

 

Trainingen

Om de oriëntatie verder te concretiseren, kunnen de volgende trainingen worden ingezet:

 • Grip op mijn loopbaan
  Het veranderingsproces in verband met baanverlies komt aan de orde. U deelt uw ideeën over de arbeidsmarkt met andere deelnemers. U gaat aan de slag met het bepalen van een nieuwe koers. U krijgt inzicht in eventuele belemmerende overtuigingen en krijgt zicht op mogelijkheden en nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.
 • Beroepenoriëntatie
  “Wat wil ik? Wat zijn mijn drijfveren?” Maar vooral: “Wat kan ik? Wat is realistisch?” Met deze praktische training wordt u op weg geholpen door het beantwoorden van deze en andere beroepskeuzevragen. U gaat na de training naar huis met een realistische functie(richting)!
 • Arbeidsmarkt-oriëntatie
  De vertaalslag van beroepsrichting naar de lokale/regionale arbeidsmarkt. U leert welke organisaties bij u passen en hoe u de eigen arbeidsmarkt kunt analyseren.

Individuele gesprekken
Tijdens de individuele gesprekken wordt aandacht besteed aan eventuele herhaling van onderdelen uit de trainingen, eventueel afscheid nemen van de organisatie maar vooral aan gericht netwerken op de regionale arbeidsmarkt. Ook gerichte specifieke gespreksvoorbereiding vindt individueel plaats.

Tijdens de gesprekken wordt, afhankelijk van de behoefte, aandacht besteed aan empowerment: u leert te denken, leren en werken vanuit uw sterke punten en mogelijkheden.
U krijgt na iedere sessie opdrachten mee naar huis om uit te werken.

Aanvullend voor deelnemers op HBO/WO niveau
Voor deelnemers op HBO/WO niveau wordt aanvullend een competentietest (de C-scan) en de Persoonlijkheids Profiel Analyse (PPA) afgenomen. Uw kerncompetenties worden door middel van de STARR-methode onderbouwd.

Resultaat van deze module

U weet welke beroepsrichtingen/branches passend en realistisch zijn. U heeft inzicht in uw kennis, kunde, competenties en drijfveren. U kunt uw competenties onderbouwen door middel van concrete situaties. U bent in staat om u op een doelgerichte manier te presenteren aan werkgevers, zowel door middel van brief en CV als face to face.

Toepassing in het traject
De resultaten uit dit onderdeel zijn direct toepasbaar in de netwerkfase.

 

Om vanuit de zelfkennis/oriëntatiefase de stap naar een concrete nieuwe baan te kunnen zetten, gaan we het solliciteren en netwerken verder intensiveren. Omdat het merendeel van de (verborgen) vacatures via netwerken ingevuld wordt, is dit voor ons de belangrijkste methode om onze cliënten succesvol naar een nieuwe baan te begeleiden. Netwerken werkt! Maar dan wel ieder op zijn eigen manier en niveau.
Wij zien de arbeidsmarkt als iedere andere markt, inclusief concurrenten. De medewerker dient zich dus te kunnen onderscheiden en zich op effectieve wijze te kunnen presenteren aan de werkgevers die zich op de arbeidsmarkt bevinden. Zowel online als face to face.

Iedere deelnemer leert op zijn eigen niveau en op eigen wijze te netwerken. De netwerkvaardigheden worden bij deelnemers bijgebracht door middel van enkele trainingen en individuele begeleiding en coaching (2 tot 3 sessies).

U krijgt na iedere sessie opdrachten mee naar huis om uit te werken.

Korte inhoud van de trainingen/workshops in deze fase:

 • Presentatie en Sollicitatiegesprek
  Naast de uiterlijke presentatie is er aandacht voor andere non-verbale en verbale communicatie. Inhoudelijk wordt u voorbereid op mogelijke vragen die tijdens een sollicitatiegesprek gesteld kunnen worden.
 • Allemaal Netwerken!
  Van het in kaart brengen van het eigen netwerk tot het uitbreiden en onderhouden daarvan. In groepjes gaan we zeer concreet en praktisch aan de slag met de eigen presentatie (de zgn. elevatorpitch) en de meest passende manier van netwerken. Er is aandacht voor het gebruik van social media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter.

Individuele gesprekken
Tijdens de individuele gesprekken wordt aandacht besteed aan eventuele herhaling van onderdelen uit de trainingen en aan netwerken op de regionale arbeidsmarkt. Ook gerichte specifieke gespreksvoorbereiding vindt individueel plaats. 
Gedurende het gehele traject (vanaf dag 1) vind een intensieve, individuele jobhunt plaats.

Aanvullend voor deelnemers op HBO/WO niveau

Hoger opgeleide deelnemers volgen de aanvullende trainingen Personal branding, Jobmarketing en Social media.

 • Personal Branding
  U leert wat u uniek maakt en wat u kan onderscheiden van anderen. Door middel van persoonlijkheid, kennis en ervaring laat u aan werkgevers zien wie u bent en waar u voor staat. U leert uw unique sellingpoints te presenteren.
 • Jobmarketing
  Vanuit uw eigen persoonlijke profiel, gaat u passende werkgevers selecteren in uw ‘eigen’ arbeidsmarkt. U krijgt diepgaand inzicht in de arbeidsmarkt, uw eigen netwerk en het gebruik van hulpmiddelen zoals internet en social media.
 • Social media

  Door op een juiste manier gebruik te maken van de vele mogelijkheden van social media vergroot u uw kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk. U vergroot uw netwerk en leert hoe werkgevers u snel kunnen vinden. Social media die aan de orde komen zijn: Twitter, LinkedIn en Facebook. Daarnaast wordt tijdens de training inzichtelijk gemaakt  hoe op een veilige en efficiënte manier online gesolliciteerd kan worden.

Resultaat van deze module

U bent in staat om op een effectieve, eigen manier te netwerken. Hieronder wordt ook verstaan het in kaart brengen, onderhouden en uitbreiden van uw eigen netwerk. U bent in staat om, indien gewenst, social media in te zetten bij het vinden van passende werkgevers en functies. U kunt zich onderscheidend presenteren aan potentiële werkgevers.

 

 

Indien het traject onverhoopt niet succesvol is, heeft u de kennis en vaardigheden om zelfstandig de arbeidsmarkt op te gaan en het traject te vervolgen. Wij bieden in deze periode na het traject, indien gewenst, nog kosteloze ondersteuning door middel van 3 e-coach-sessies.

Toepassing in het traject
In deze fase wordt de arbeidsmarkt zeer intensief benaderd. Door middel van netwerkgesprekken en open/gerichte sollicitaties.

 

In onze methode stellen wij, naast de medewerker, de potentiële toekomstige werkgever centraal. Vanuit de kennis, ervaring en competenties van de medewerker, inventariseren we potentiele werkgevers die daarbij passen. Waar heeft de nieuwe werkgever behoefte aan. Dat bepaalt onze focus op de regionale arbeidsmarkt. We kijken daarbij niet alleen naar de harde eisen maar ook naar zaken als organisatiecultuur zodat we vooraf een goede match maken tussen medewerker en nieuwe werkgever. In veel gevallen begeleiden wij kandidaten naar een nieuwe baan buiten de branche waarin zij werkzaam zijn.

Als onderdeel van onze methodiek, zien wij de arbeidsmarkt als iedere andere markt, inclusief concurrenten. De medewerker dient zich dus te kunnen onderscheiden en zich op effectieve wijze te kunnen presenteren aan de werkgevers die zich op de arbeidsmarkt bevinden. Zowel online als face to face.

In onze trajecten kan van de volgende methodieken gebruik worden gemaakt.

✓ STARR
✓ Verandercurve
✓ 360 graden feedback
✓ Kernkwaliteiten
✓ SWOT analyse
✓ Workshops en trainingen
✓ Netwerken
✓ Face to face gesprekken
✓ E-coaching
✓ Testen
✓ Kwaliteitenspel
✓ Vaardighedenspel
✓ Mindmapping
✓ Elevatorpitch (spel ‘in de hoofdrol’)
✓ Social media

 

Direct aanmelden
Kiest u ook voor Traject Consult? Meld u dan direct aan! Stuur een e-mail naar outplacement@vangansewinkel.com. Vermeld in uw mail in ieder geval uw naw-gegevens, email-adres, telefoonnummer en uw keuze voor Traject Consult. Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met u op om de eerste afspraak met u in te plannen.

 

 • Coaching in English

 • Loopbaangesprekken met forse korting!

  voor Kinderopvang, Jeugdzorg en Welzijn
 • Schoonmaakbranche? OSB-lid?

  Voor een spik & span re-integratietraject!
 • Van Gansewinkel Werk-naar-Werk-traject

  Snel weer aan de slag. Meld je nu aan!


Enkele van onze opdrachtgevers